5  9  7

mīlas apmātības vārsmas


atvēršana

2009. gada 22. septembrī pulksten 5:97 jeb 18:37 Vecrīgā krogā Aptieka notika Matiasa Knolla pirmā latviešu valodā sacerētā dzejoļu krājuma 5 9 7 atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās pāru terapeits un grāmatas Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi autors Dr. Artūrs Utināns, Šveices mākslinieks Rūdis Šorno (Kā kļūt par latvieti?) un ģitārists Ģirts Pavēnis.

saturs

Hronoloģiskā secībā sakārtotu dzejoļu cikls tieši un atklāti liecina par kādu kaislīgu un romantisku, bet nepiepildītu mīlestību 597 diennakšu īsumā. Precīzi iezīmējas tipiskie tādas aizrautības posmi – eiforija, idealizēšana un saplūšanas tieksme; pārpratumi, strīdi un izlīgšanas; šķiršanās, atskurbums un izmisums; beidzot distancēšanās un atbrīvošanās no mīļotā, kas, kā izrādās, drīzāk bija projekcijas plakne paša sajūtām.
Lasītājām un lasītājiem ar līdzīgu pieredzi krājums ļauj it kā ieskatīties spogulī un caur lasīto noformulēt pašu izjusto un pārdzīvoto. Tieši viņiem izdevums ir domāts. Gan grāmatas apakštituls, gan pēdējais dzejolis, kas atrodas ārpus cikla, savā veidā brīdina par tādu šķietamu, vārda tiešā nozīmē virtuālu mīlestību, kas patiesībā ir apsēstība.

forma

Trīs nodaļās iedalītais krājums ietver ap 60 dzejoļu. Ducis no tiem sarakstīts vācu valodā, 7 teksti angļu valodā un 8 jauktā valodā, bet visus vācu un divus angļu valodā rakstītus tekstus autors atdzejojis latviešu valodā.
Dzejoļu sarakstīšanas datumi ļauj orientēties grāmatā, jo lappuses nav numurētas – attiecīgi satura rādītājs dēvēts par „Periodu pārskatu“.
Nosaukums 5 9 7 uztverams ne tikai kā laika posms, bet arī kā datums un kā grāmatas un tās trīs nodaļu apakštitulu vārdu burtu (kā arī šīs anotācijas rindu) skaits.


skaitļi & fakti

35 latviešu valodā rakstīti teksti,
no kuriem 2 patiesībā ir 1 vai arī 3 teksti

12 vācu valodā rakstītu tekstu
ar tulkojumiem latviešu valodā

7 angļu valodā rakstīti teksti,
no kuriem 2 ir tulkoti latviešu valodā

8 jauktā valodā rakstīti teksti,
no kuriem 1 ir tulkots otrādi jauktā valodā


apjoms: 96 lappuses
izmērs: 12,5 × 21,5 cm
iesējums: mīkstie vāki
autora noformējums un salikums
apgāds literatur.lv
ISBN 978-9984-39-885-3
1. metiens: 17.9.9.
2. metiens: 22.9.9.