svešvalodīgo dzejoļu vai to daļu latviskojumi


Krājuma 5 9 7 dzejoļus veltīju kādai latvietei ar angļu valodas, bet bez vācu valodas zināšanām. Biju atvērts visām trim valodām; manā dzimtajā vācu valodā rakstītos dzejoļus uzreiz pārtulkoju latviešu valodā, savukārt angļu valodā rakstītos atstāju bez tulkojuma. No tiem grāmatas izdošanai iztulkoju tikai būtiskākos divus: „saved in time | patvērums laikā“ un „the debacle of the roses | rožu sabrukums“.atsevišķi vārdi vai rindas

lpp.   teksts val. tulkojums
5.10.7.   your liberty angl.   tava brīvība
    so precious angl.   tik dārga
    libra libera inter libros latīn.   svari brīvie starp grāmatām
    doch lieber noch vāc.   bet svarīgāk vēl
    ist dir die liebe vāc.   tev ir mīlestība
17.10.7.   daß du weißt vāc.   ka [jeb: lai] tu zini
    I don’t take U [you] 4 [for] granted angl.   es Tevi neuztveru kā apsolītu
26.11.7.   so viel Verlockung
vāc.   tik daudz kārdinājuma
    but anyway angl.   bet vienalga
    purely angl.   tīri; skaidri; galīgi; pilnīgi; tikai; vienīgi
    nach dir vāc.   pēc tevis
    du bist vertraut vāc.   tu esi labi pazīstams; tuvs sirdij
    at home my love angl.   mājās mana mīlestība
26.11.7.   is making love with & [and] to you   angl.   mīlējas ar tevi un ir mīļš tev
    forever angl.   mūžīgi; uz visiem laikiem; nemitīgi
3.4.8.   easy angl.   ērti; viegli; bez pūlēm; bez problēmām
19./20.8.8.   however how late angl.   vienalga cik vēlu
    egal wie bewußt vāc.   vienalga cik apzināti
    you angl.   tu
    bist vāc.   esi
6.5.8.   lomkas (no krievu val.) sar.   (simptomi, atradinoties no narkotikām)
    kaifs (no arābu val.) sar.   (narkotiku vai alkohola izraisīta labsajūta)
26.3.9.   paradise lost. revisited angl.   zaudētā paradīze. atgriešanās
    you have been
the unknown reason
i came here once
angl.
angl.
angl.
 
tu esi bijusi
nezināmais iemesls
kāpēc es kādreiz atnācu šurp
    blinde suche
herzwärts nach dir
endlich erkannt – und abermals
vāc.
vāc.
vāc.
 
aklā meklēšana
sirdup pēc tevis
beidzot saskatīta – un atkal
29.3.9.   dead man walking angl.   miris cilvēks staigākrājumā neiekļautie angļu vai jauktā valodā
rakstīto dzejoļu tulkojumi latviešu valodā

lpp.   virsraksts vai 1. rinda   tulkojums
11.10.7.   night on riga ascended – laikam kādreiz –
26.10.7.   no warranties – laikam kādreiz –
7.12.7.   you are the sun … tu esi saule …
23./24.3.8.   You are – laikam kādreiz –
21.4.8.   Turning in, turning out – laikam kādreiz –
16.8.8.   Sultriness. Apart – laikam kādreiz –
19./20.8.8.   however how late … vienalga cik